Gemeenten maken jongeren bewust van alcohol in verkeer

Gemeenten maken jongeren bewust van alcohol in verkeer

Beginnende bestuurders kunnen meedoen met het project ‘Alcohol in Verkeer’. Met dit project krijgen jonge beginnende bestuurders een gratis cursus en wanneer ze deze voltooien een bioscoopbon en gadgets. Het kan hen ook minder min-punten voor het rijbewijs opleveren.

Het project loopt in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Waterland en Zaanstad. Doel van dit project is om beginnende bestuurders bewust te maken van de schadelijke invloed van alcohol en drugs op de rijvaardigheid. Aan bestuurders van 16 tot 23 jaar wordt gratis de cursus ‘alcohol in het verkeer’ aangeboden.

Cursus ‘alcohol in verkeer’
Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod zoals de invloed van alcohol en drugs op het lichaam en de rijvaardigheid. Uit ervaring blijkt dat jongeren erg positief zijn over de filmpjes en testjes die voor de cursus gebruikt worden. Als beloning krijgen de cursisten na het rijexamen een bioscoopbon en gadgets, zoals een usb stick en een parkeerkaart. Naast de cursus vinden er met dit project ook allerlei acties plaats. Een rijsimulator van Veilig Verkeer Nederland wordt bijvoorbeeld ingezet tijdens evenementen in deelnemende gemeenten.

Startsein
Het startstein voor het project is wordt gegeven op woensdag 16 februari om 19.30 in gemeentehuis van Zaanstad. Bij deze bijeenkomst is het ook mogelijk om zelf plaats te nemen in de rijsimulator. Opgeven voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar: E.Rossum at Zaanstad.nl

Advertenties

Scholen Landsmeer te dicht op verkeersuitstoot?

Scholen te dicht op verkeersuitstoot?

“Veel scholen te dicht bij de weg”

********************************
` Meer dan 60.000 kinderen gaan naar
een school die te dicht bij een snelweg
of provinciale weg staat.Ze lopen het
risico ziek te worden van fijnstof uit
uitlaatgassen.

Het Astmafonds pleit er daarom vandaag
in een petitie aan de Tweede Kamer voor
om in de wet een minimale afstand op te
nemen van 300 meter tussen een school
en een snelweg en 50 meter tussen een
school en een provinciale weg.

Gemeenten wordt al langer geadviseerd
om die grenzen te hanteren,maar ze
kunnen dat negeren.Volgens het fonds
staan bijna 350 scholen te dicht bij de
snelweg of provinciale weg.
********************************

De redactie vraagt zich af of dit ook op gaat voor bijv. de Montessori school en de de Fuik.
Beide scholen kennen een doorlopende lange vervoer stoet die langs hen heen gaat per dag.
Met daaronder veel grote diesels, werkwagens, trucks, tractoren e.d. ook de ouders staan vaak an masse 3 maal daags te ronken voor de scholen.