Nieuwe petgaten in Ilperveld goed voor roerdomp en noordse woelmuis

Nieuwe petgaten in Ilperveld goed voor roerdomp en noordse woelmuis

Tot de tweede wereldoorlog werd er volop veen gewonnen in het Ilperveld. De bagger turf werd opgeschept uit zogenaamde petgaten.
De oude petgaten zijn nu dichtgegroeid maar Landschap Noord-Holland graaft en plagt weer een aantal van die oude petgaten uit.

De oude verlandde petgaten krijgen zo een nieuw leven. Eerst is er open water waarin jong riet gaat groeien.
Zo’n gebied is na 10 jaar zeer geschikt als broedlocatie voor de roerdomp.
Later voelt de noordse woelmuis zich er thuis.
Na 20 jaar ontstaat er het bijzondere veenmosrietland met koekoeksbloem, rietorchis en misschien moerasheide. Een mooie opeenvolging van natuurlijke stadia.

Voor 15 maart van dit jaar is een deel van de petgaten gegraven, na 15 augustus wordt het tweede deel gerealiseerd.

Advertenties

Landsmeerse Roerdomp Elly nu in Marokkaans suikerriet

Bron: Roerdomp Elly in Marokkaans suikerriet door Vogelbescherming Nederland
Een roerdomp met de naam Elly, die in 2010 in het Noord-Hollandse Ilperveld een gps satellietzender kreeg omgebonden om de verplaatsingen van roerdompen in kaart te brengen, bevindt zich nu in Marokko.
Zij heeft het Hollandse riet verruild voor suikerriet: ze verblijft nu in een suikerrietplantage vlakbij het plaatsje Souk Elarbaa Du Gharb, in het noorden van Marokko.