Aanlegplaats pont kanaaldijk 122

Kennisgeving inzage ontwerpomgevingsvergunning voor het realiseren van een aanlegplaats voor een veerpont op het adres Kanaaldijk 122 te Watergang

Overeenkomstig artikel 3.12 Wabo maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Landsmeer 1ste herziening’ en omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een aanlegplaats voor een veerpont op het adres Kanaaldijk 122 te Watergang, kadastraal bekend als sectie H nummer 366.

Het ontwerpbesluit, het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen van de raad en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken van 6 juli 2012 tot en met 16 augustus 2012 ter inzage in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit indienen t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658507.

De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Advertenties

Lichtgewonden bij ongeluk pont Amsterdam

Lichtgewonden bij ongeluk pont Amsterdam
(Novum) – Bij een ongeluk met een veerpont achter het Centraal Station in Amsterdam is woensdagmiddag een aantal mensen gewond geraakt. Om hoeveel mensen het gaat is nog onduidelijk, maar volgens een woordvoerder van het Korps Landelijke Politiediensten hoeft niemand naar het ziekenhuis.

De pont botste tegen de kade bij de aanlegplaats aan het IJplein in Amsterdam-Noord. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De schipper is meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Getuigen verklaarden tegenover AT5 dat de motor van het schip uitviel, waarna het gevaarte met een flinke snelheid tegen de kant botste. Meerdere mensen vlogen daardoor over het dek. Er zouden zes gewonden zijn.

Landsmeer Ilpendam pontverbinding in gebruik genomen

ILPENDAM – De oeververbinding IlpendamLandsmeer is maandag officieel in gebruik genomen door de nieuwe uitbaters.
Oud-pontbaas Jaan van Vuure staat Wilco Stickelorum en Jolanda van der Leek uit Middelie een maandje ter zijde.
De nieuwe kapiteins troffen het dinsdag niet met het weer. Door de harde wind moest de pont blijven liggen.
Bron: Dagblad Waterland

Nieuwe exploitant pontveer tussen Ilpendam en Landsmeer

De gemeenten Landsmeer en Waterland hebben een nieuwe exploitant voor het pontje tussen Ilpendam en Landsmeer aangetrokken.
De colleges van beide gemeenten hebben de exploitatie van het pontveer per 1 januari 2012 gegund aan VOF Pontveer Ilpendam-Landsmeer.
Pontje Ilpendam blijft ook in het nieuwe jaar dagelijks heen en weer varen tussen Ilpendam en Landsmeer. De dienstverlening aan de vaste gebruikers van de pont is hier mee gegarandeerd.