Nieuwe petgaten in Ilperveld goed voor roerdomp en noordse woelmuis

Nieuwe petgaten in Ilperveld goed voor roerdomp en noordse woelmuis

Tot de tweede wereldoorlog werd er volop veen gewonnen in het Ilperveld. De bagger turf werd opgeschept uit zogenaamde petgaten.
De oude petgaten zijn nu dichtgegroeid maar Landschap Noord-Holland graaft en plagt weer een aantal van die oude petgaten uit.

De oude verlandde petgaten krijgen zo een nieuw leven. Eerst is er open water waarin jong riet gaat groeien.
Zo’n gebied is na 10 jaar zeer geschikt als broedlocatie voor de roerdomp.
Later voelt de noordse woelmuis zich er thuis.
Na 20 jaar ontstaat er het bijzondere veenmosrietland met koekoeksbloem, rietorchis en misschien moerasheide. Een mooie opeenvolging van natuurlijke stadia.

Voor 15 maart van dit jaar is een deel van de petgaten gegraven, na 15 augustus wordt het tweede deel gerealiseerd.

Advertenties