Bezoekerscentrum Ilperveld gesloten pachter / ondernemer gezocht

Bezoekerscentrum Ilperveld

bezoekers centrum ilperveld

bezoekerscentrum ilperveld gesloten 2014

Door bezuinigingen en afnemende subsidies kan het Landschap het Bezoekerscentrum niet langer open houden in de huidige vorm.

De afgelopen jaren leed Landschap Noord-Holland grote verliezen door teruglopende subsidies en tegenvallende inkomsten uit de markt. Om financieel gezond te worden is een reorganisatie in gang gezet die ook het Bezoekerscentrum treft: de betaalde functies van het Bezoekerscentrum komen te vervallen. Landschap Noord-Holland vindt het heel belangrijk om het unieke veenweidelandschap beleefbaar te houden voor mensen. Wij zijn met de vrijwilligers in gesprek welke activiteiten zij kunnen blijven aanbieden in 2015. Het activiteitenseizoen (tot 1 oktober) 2014 is inmiddels afgesloten. Het wandelpad achter het Bezoekerscentrum blijft toegankelijk en het onderzoeksproject Omhoog met het Veen gaat ook door

Landschap Noord-Holland is op zoek naar ondernemers met inspirerende plannen voor het pand, die passen bij de organisatiedoelen. Er moeten financieel goed doordachte voorstellen komen.

Advertenties

Kamerlid Rik Grashoff stelt zonnepanelen Ilperveld in gebruik

Kamerlid Rik Grashoff stelt zonnepanelen Ilperveld in gebruik

Rik Grashoff komt op donderdag 12 juli op bezoek in het Ilperveld bij Landschap Noord-Holland. Hij zal hier de nieuwe zonnepanelen op de veldschuur officieel in gebruik stellen. Verder is hij deze dag de gast van Soortenbescherming Nederland en Landschapsbeheer Nederland. Ze maken onder andere een rondvaart door het natuurgebied om de rijkdom aan planten en dieren te tonen.

Nieuwe petgaten in Ilperveld goed voor roerdomp en noordse woelmuis

Nieuwe petgaten in Ilperveld goed voor roerdomp en noordse woelmuis

Tot de tweede wereldoorlog werd er volop veen gewonnen in het Ilperveld. De bagger turf werd opgeschept uit zogenaamde petgaten.
De oude petgaten zijn nu dichtgegroeid maar Landschap Noord-Holland graaft en plagt weer een aantal van die oude petgaten uit.

De oude verlandde petgaten krijgen zo een nieuw leven. Eerst is er open water waarin jong riet gaat groeien.
Zo’n gebied is na 10 jaar zeer geschikt als broedlocatie voor de roerdomp.
Later voelt de noordse woelmuis zich er thuis.
Na 20 jaar ontstaat er het bijzondere veenmosrietland met koekoeksbloem, rietorchis en misschien moerasheide. Een mooie opeenvolging van natuurlijke stadia.

Voor 15 maart van dit jaar is een deel van de petgaten gegraven, na 15 augustus wordt het tweede deel gerealiseerd.

Vogels Ilperveld en Remkes over persoonlijke schade

vogels in het Ilperveld
LANDSMEER – Landschap Noord-Holland houdt op zondag 20 mei van 13.30 tot 15.30 uur een excursie door het Ilperveld. Tijdens de bootexcursie kunnen bezoekers jonge vogels bekijken en kijken naar de mooie kleuren in de weilanden en langs de oevers. Voor veel vogels is het nu een drukke periode vol stress. Ze hebben jongen en overal loeren de gevaren. Kraaien en roofvogels moeten ook leven en zijn op zoek naar prooi. Ook honger en kou zorgen voor uitval.

Remkes betreurt ‘persoonlijke schade’
LANDSMEER – Commissaris van de Koningin Johan Remkes zegt donderdag in Dagblad Waterland ‘te betreuren dat de bestuurscrisis in Landsmeer tot persoonlijke schade van betrokkenen heeft geleid.’ Hij zegt ook er op te vertrouwen dat het Landsmeerse gemeentebestuur er in slaagt tot zakelijk werkbare verhoudingen te komen. ,,Dat moet gewoon kunnen. Anders zouden we dit traject niet in gaan.

Er kan GESCHAATST WORDEN OP HET ILPERVELD mooie schaatsplek in landsmeer

Location of Landsmeer
Image via Wikipedia

Mooie clip en dito muziek 5-2-2012 schaatsen in Ilperveld: http://www.youtube.com/watch?v=IdXycRsuGiI Eerste stuk is controle van ijs en kAn overgeslagen worden.

Er kan GESCHAATST WORDEN OP HET ILPERVELD mooie schaatsplek in landsmeer

ER KAN GESCHAATST WORDEN OP beschermd Natuurgebied HET ILPERVELD
Bezoekerscentrum Ilperveld, Kanaaldijk 32a, 1121 NX Landsmeer is afgl. zondag geopend.
Vanaf deze unieke prachtige plek kunt u zo het ijs op schaatsen.
Er is een baan geveegd en er zijn consumpties verkrijgbaar in het bezoekerscentrum.

Landsmeerse Roerdomp Elly nu in Marokkaans suikerriet

Bron: Roerdomp Elly in Marokkaans suikerriet door Vogelbescherming Nederland
Een roerdomp met de naam Elly, die in 2010 in het Noord-Hollandse Ilperveld een gps satellietzender kreeg omgebonden om de verplaatsingen van roerdompen in kaart te brengen, bevindt zich nu in Marokko.
Zij heeft het Hollandse riet verruild voor suikerriet: ze verblijft nu in een suikerrietplantage vlakbij het plaatsje Souk Elarbaa Du Gharb, in het noorden van Marokko.