Scholen Landsmeer te dicht op verkeersuitstoot?

Scholen te dicht op verkeersuitstoot?

“Veel scholen te dicht bij de weg”

********************************
` Meer dan 60.000 kinderen gaan naar
een school die te dicht bij een snelweg
of provinciale weg staat.Ze lopen het
risico ziek te worden van fijnstof uit
uitlaatgassen.

Het Astmafonds pleit er daarom vandaag
in een petitie aan de Tweede Kamer voor
om in de wet een minimale afstand op te
nemen van 300 meter tussen een school
en een snelweg en 50 meter tussen een
school en een provinciale weg.

Gemeenten wordt al langer geadviseerd
om die grenzen te hanteren,maar ze
kunnen dat negeren.Volgens het fonds
staan bijna 350 scholen te dicht bij de
snelweg of provinciale weg.
********************************

De redactie vraagt zich af of dit ook op gaat voor bijv. de Montessori school en de de Fuik.
Beide scholen kennen een doorlopende lange vervoer stoet die langs hen heen gaat per dag.
Met daaronder veel grote diesels, werkwagens, trucks, tractoren e.d. ook de ouders staan vaak an masse 3 maal daags te ronken voor de scholen.

Advertenties