Bezoekerscentrum Ilperveld gesloten pachter / ondernemer gezocht

Bezoekerscentrum Ilperveld

bezoekers centrum ilperveld

bezoekerscentrum ilperveld gesloten 2014

Door bezuinigingen en afnemende subsidies kan het Landschap het Bezoekerscentrum niet langer open houden in de huidige vorm.

De afgelopen jaren leed Landschap Noord-Holland grote verliezen door teruglopende subsidies en tegenvallende inkomsten uit de markt. Om financieel gezond te worden is een reorganisatie in gang gezet die ook het Bezoekerscentrum treft: de betaalde functies van het Bezoekerscentrum komen te vervallen. Landschap Noord-Holland vindt het heel belangrijk om het unieke veenweidelandschap beleefbaar te houden voor mensen. Wij zijn met de vrijwilligers in gesprek welke activiteiten zij kunnen blijven aanbieden in 2015. Het activiteitenseizoen (tot 1 oktober) 2014 is inmiddels afgesloten. Het wandelpad achter het Bezoekerscentrum blijft toegankelijk en het onderzoeksproject Omhoog met het Veen gaat ook door

Landschap Noord-Holland is op zoek naar ondernemers met inspirerende plannen voor het pand, die passen bij de organisatiedoelen. Er moeten financieel goed doordachte voorstellen komen.

Advertenties

Bezuinigingen, activiteiten en bezoekerscentrum Twiske gesloten.

Twiske – OOSTZAAN

Vele groepen kinderen, ouderen, kortom mensen van alle leeftijden hebben er iets geleerd of gewoon op andere wijze een leuke dag of uren gehad.

De typische activiteiten van iv : OFTEWEL het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, dat
AF EN AAN EXCURSIES DEED, moet wegens bezuinigingen dicht.
,,Het is geen feest’’, vertelt iemand van Huis van Recreatie Noord-Holland.
,,Jaren hebben we hier prettig samengewerkt. Er waren zelfs extra activiteiten.’’

Het recreatieschap Twiske-Waterland hakte de knoop door en zal het bezoekerscentrum in Het Twiske sluiten.
Vanwege bezuinigingen en deels omdat er ruimte nodig was voor een werkplaats.
Het einde van deze functie dus.
Een functie welke het gebouw aanstaande zaterdag op de kop af dertig jaar lang waar maakte:
toeristen, dagjes mensen e.d. voorzien van informatie over het gebied en het verzorgen van o.a. excursies en exposities.

In het vervolg zal dit type informatie over Het Twiske op internet te vinden zijn, als u dat heeft en het werkt.
Op de website http://www.hettwiske.nl dus én op een digitale informatiezuil buiten bij het gebouw.

Een deel van het gebouw blijft wel actief, voor inkomsten voor het gebied.
Het beheerskantoor blijft op dinsdagochtend en vrijdagochtend open voor de uitgifte van vergunningen en parkeerabonnementen. . . .

Het bezoekerscentrum en de activiteiten maken heel misschien een doorstart op de van activiteiten gonsende zorgboerderij De Marsen.
Ook zal er worden gekeken of mogelijk de insectenmuur en de bijenstal daar te plaatsen.
(Redactie: ja lekker al die bijen en insecten voor de dieren en tuinders/groenten die er verbouwd en verkocht(u kunt er ‘aandelen’ in kopen en krijgt dan een deel van de oogst!) worden.

Speeltuin gesloten

Speeltuin Twiske dicht: ‘We hebben echt niks meer’

bron: De Echo        

Speeltuin Twiske Kadoelen ligt er stil en verlaten bij. Dat is ook niet zo verwonderlijk want sinds begin van dit jaar is de speeltuin gesloten. Er is geen geld meer voor begeleiding van activiteiten. De begeleiding werkt inmiddels op Diereneiland in de Molenwijk. Ook het gebouwtje van de speeltuinvereniging is dicht. Tot verdriet van de bewoners. ‘We hebben helemaal niks meer’, zegt Mirjam Kieft, die pal naast de speeltuin woont.

De meeste speeltoestellen zijn al verwijderd en verhuisd naar de Molenwijk. ‘Waar moeten onze kinderen nu heen?’, zegt Kelly van Gog, zelf moeder van kleine kinderen, vertwijfeld. ‘De speeltuinvereniging bestaat al ruim veertig jaar. Kinderen tot 16 jaar kwamen hier graag om te spelen. Afhankelijk van de leeftijd met of zonder hun ouders. Nu hebben ze helemaal niks meer. Je kunt kleine kinderen toch niet alleen naar de Molenwijk laten gaan om te spelen. Er zijn hier drukke straten in de buurt. Dit is een veilige plek met een hek er om heen.’

Natuurlijk snappen de bewoners dat bezuinigingen ook in stadsdeel Noord onvermijdelijk zijn, maar dat bewoners niet bij alternatieven worden betrokken steekt wel. ‘Namens het stadsdeel werden we uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst in het Molenhuis om een andere invulling te geven aan de speeltuin. Jammer alleen dat de brief vlak voor de avond zelf werd bezorgd. Gevolg was dat veel bewoners niet naar de avond konden komen. Daardoor was de opkomst heel laag. En dat terwijl ons beloofd was dat bewoners tijdig zou worden ingelicht. Maar niets van dat alles. We zouden worden ingelicht over de sluiting, over de alternatieve invulling. Tot nu toe is daar weinig van terecht gekomen’, zegt Erik Timmerman, ook woonachtig vlak bij de speeltuin.
In de uitnodiging stond dat er drie mogelijkheden waren voor een alternatieve invulling. Ofwel de speeltuin wordt gesloten, of de speeltuin wordt opengesteld en wordt openbaar of de bewoners nemen de speeltuin in eigen beheer. ‘Inmiddels zijn nagenoeg alle toestellen weg. Ik heb begrepen dat ze er een pannaveld van willen maken. Daar hebben we er al genoeg van volgens mij. Trouwens, dat kost toch ook hartstikke veel geld. Ik vind dat echt onbehoorlijk bestuur. Bovendien, waar moeten de kleine kinderen dan spelen? Ze hebben hier nu nog één klimrekje. Dat is toch niks.’


Mirjam van ’t Hof, project adviseur van stadsdeel Noord, geeft toe dat er in de communicatie het een en ander is misgegaan. ‘Dat is waar. Nadat in de voorjaarsnota het besluit was genomen, werd ook afgesproken dat er gecommuniceerd zou worden naar de bewoners. In december wees beheerder SPIN erop dat dat nog niet gebeurd was. De bewoners hebben gelijk dat dat niet naar behoren is gebeurd.’
Ook met de brief van de bewonersbijeenkomst is het een en ander misgelopen, weet Van ’t Hof. ‘Daar is met de verspreiding wat fout gegaan, daardoor hebben bewoners de brief veel te laat ontvangen en was de opkomst niet groot. Voor de bijeenkomst op 27 maart zullen we de brief tijdig de deur uit doen.’ Mirjam van ’t Hof hoopt er met de bewoners uit te zullen komen. ‘We willen graag horen wat bewoners met de speeltuin willen. Daar willen we ze graag bij betrekken. Of er dan nog geld beschikbaar komt van het Dagelijks Bestuur, kunnen we dan wellicht ook al vertellen.’

Openingstijden recreatiegebied Het Twiske

 Openingstijden recreatiegebied Het Twiske maandag t/m zondag  06:00 – 23:00

 Openingstijden Bezoekerscentrum maandag  gesloten dinsdag t/m vrijdag  10:00 – 16:00 zaterdag en zondag  12:00 – 16:00

Parkeertarieven

Voor de eerste 3 uur betaalt u € 3,50.
Een dagkaart (parkeren meer dan 3 uur) kost € 6,00.
Voor de frequente bezoekers zijn jaarabonnementen verkrijgbaar.
Een jaarabonnement (geldig van 1 mei 2011 tot 1 mei 2012) kost € 50,00. Koopt u het jaarabonnement voor 1 mei dan krijgt u € 5,00 korting.
Een winterabonnement is geldig 1 september t/m 30 april en kost € 27,50.

Zuideinde Landsmeer weer open

Zuideinde Landsmeer weer open

LANDSMEER – Na een winterlange stremming, gaat morgen het Zuideinde in Landsmeer weer open voor het alle verkeer.
De heropening van het Zuideinde was eerder voorzien begin december, maar werd aanzienlijk vertraagd door het uitlopen van voorbereidende
werkzaamheden door leidingbeheerder Liander.
Met de komst van sneeuw en vorst kwam het werk stil te liggen.
De stremming van het Zuideinde was ondernemers aan de doorgaande noord-zuidverbinding een doorn in het oog.