OPEN (bijna-) niet gecensureerde Landsmeer discussie nieuwtjes weetjes info etc. Facebook groep

Er is nu ook een OPEN (bijna-) niet gecensureerde Landsmeer discussie nieuwtjes weetjes info etc. Facebook groep

Waar andere groepen hen moderatoren/beheerders nogal vlug, en/of willekeurig zijn met berichten en mensen verwijderen, danwel zaken toestaan,
Is de OPEN groep voor en door Landsmeerders zo breed als de fantasie.

Het is niet zo dat ALLES kan, bijv. een verheerlijking van Pol Pot, promotie van het doden van katten e.d. rariteiten kunnen uiteraard wel een gewist bericht opleveren.

Zonde van de tijd, berichten en reacties, die dan verwijderd worden, terwijl ze wel Landsmeer gerelateerd zijn toch !?
Voorkom dat op :

https://www.facebook.com/groups/landsmeeropen/

Biedt aan, vraag, klaag over die straat lamp die al een jaar niet brand, geef een compliment aan…., kortom (bijna-) alles kan besproken worden.

Politiek, landsmeer, facebook, censuur, discussies, klagen, klachten, goed nieuws, sport, roddel, afijn, zegt u het maar !

op : https://www.facebook.com/groups/landsmeeropen/

Advertenties

LOL interview ivm bussen fuutstraat

http://vimeo.com/69410735 vanaf 19 minuten 50 seconden

Duidelijker word het er niet op.

Tekent u de petitie?     http://buslijn124.petities.nl

 

 

Twiske parkeerbeheer in handen van VolkerSafeguard

Het parkeren, ook de betaling voor abonnementen, is in handen van VolkerSafeguard gekomen.

Zij deden al de toegangscontrole en slagbomen, communicatie daarbij verliep en verloopt via hen.

Nu kan het dus gebeuren dat u niet 1 maar 2 enveloppes thuis krijgt, beide van volkersafeguard en beide identiek.

In augustus vorig jaar (2012) hebben zij het parkeerbeheer in het twiske overgenomen van PCH.

Bent u uw kaart kwijt? dan belt u voortaan met het nummer : 088 1869 883 Opsturen van de nieuwe kaart kost 10 euro.

Voor cotact met volkersafeguard belt u : 088 1869 883 of mailt via info at volkersafeguard.nl

 

Goedkope loodgieter online website voor low budget

http://lowbudgetloodgieters.nl/ loodgieters, maar dan goedkoop ! Kwaliteit werk, met garanties, voor een low budget
Kwaliteit werk in regio Amsterdam.
Van kelder leidingen, afvoeren, tot douchen bad en keuken werk.

De gevel hak en voeg experts. Ook voor reiniging, impregneren e.d.

voegenhakkenmuur
De gevel hak en voeg experts uit regio Haarlem.

Ook voor reiniging, impregneren e.d.
Waar u tegen een muur aanloopt, beginnen zij pas..

http://gevelvoegenimpregneren.wordpress.com

Peiling voor Landsmeerders en bezoekers over veiligheid Landsmeer

Peiling voor Landsmeerders en bezoekers over veiligheid Landsmeer : http://psycholooglandsmeer.wordpress.com/2012/08/22/peiling-veiligheidsgevoel-landsmeerders/

Aanlegplaats pont kanaaldijk 122

Kennisgeving inzage ontwerpomgevingsvergunning voor het realiseren van een aanlegplaats voor een veerpont op het adres Kanaaldijk 122 te Watergang

Overeenkomstig artikel 3.12 Wabo maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Landsmeer 1ste herziening’ en omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een aanlegplaats voor een veerpont op het adres Kanaaldijk 122 te Watergang, kadastraal bekend als sectie H nummer 366.

Het ontwerpbesluit, het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen van de raad en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken van 6 juli 2012 tot en met 16 augustus 2012 ter inzage in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit indienen t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658507.

De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.