Nee tegen akkoord persoonlijke verzorging

De gemeente Haarlemmermeer verwerpt wel het onderhandelaarsakkoord van de VNG met het Rijk.

“Zoals het er nu voor  staat, zijn wij straks uitvoerder en worden we aangesproken als er iets  niet goed gaat, terwijl het geld om het goed te doen naar de  zorgverzekeraar gaat”, aldus wethouder Jeroen Nobel van de poldergemeente in het haarlems dagblad.

De argumenten zijn voor de wethouder sinds de ledenvergadering van de VNG niet veranderd. Alleen waar de VNG in de onderhandeling toch toegeeft, blijft Nobel bij het oude standpunt en de oude conclusie: “De rijksoverheid heeft, na het maken van afspraken met de gemeenten, de  spelregels veranderd zonder dat de gemeenten daarbij werden betrokken.  Als een van de 32 grote gemeenten in Nederland zeggen wij: zo kan het  niet.”

Naast deze principiële (boze) houding speelt natuurlijk ook geld een rol. Ook dat kwam duidelijk naar voren in de VNG vergadering en ook daar volgt Haarlemmermeer het oorspronkelijk standpunt en wil het niet van wijken weten voor een akkoord. “We krijgen het financieel niet rond’, stelt collega-wethouder Steffe Bak in het schrijven “binnenlands bestuur”.
De goedmakertjes in het onderhandelaarsakkoord noemt hij namens de gemeente ‘volstrekt onvoldoende’.

De verwachting is dat na Haarlemmermeer meer gemeenten zullen volgen die dit akkoord onacceptabel vinden en er dus ook niet mee in zullen stemmen.

Wat is uw mening, Landsmeer, voor- of tegen ?

Advertenties