Verkiezingen en stemcomputers burgemeesters en raadsleden Landsmeer

De verkiezingen komen er weer aan. En dus het gezever over de ‘black boxes’ die een niet te controleren stemming uitspuwen, de stemcomputer…

En er is een nieuwe burgemeester voor het Genootschap van Burgemeesters, een ex-burgmeester van Landsmeer!
Toen de jongste meen ik, nu misschien de digibeetste.

Vorig jaar heb ik gevraagd om de notulen van de vergadering waarin ze tot hun pro-stemcomputers standpunt zijn gekomen, hoe het standpunt tot stand is gekomen.
Daar heb ik nooit antwoord op gehad van bijv. de heer Bennekom. Opnieuw gemaild. Conclusie, ze zijn niet erg transparant. Die benoemde burgemeesters tezamen.

We moeten eigenlijk allemaal onze eigen burgemeester eens vragen, Mw. Nienhuis, bij deze…!
of deze m/v gehoord is bij het formuleren van het standpunt van dat genootschap.
Raadsleden in landsmeer en het ganze land kunnen hun burgemeester er ook op “aanvallen”.
Ze delen via dat Genootschap immers allemaal dat standpunt.
Bernd Schneiders is lid van de commissie die de herintroductie van stemcomputers onderzoekt voor minister Plasterk (PvdAnti democratie, zie EU stemming uitslag onder eigen leden!).
Het kan haast niet anders of hij doet daar nieuwe inzichten op. Dat of geheel geen realistische inzichten inzake alle negatieve haken en ogen aan het democratische (basis van alles) kiesproces en provacy daarin e.d. in Nederland.
Zal de LOL hier iets mee doen? Vast niet…
Dan zie ik het NHD toch eerder met vragen komen n.a.v. dit stukje.
Advertenties