Twiske is Europees ‘2000 gebied’, jacht op vossen is 2 jaar illegaal geweest

In Het Twiske, het natuur- en recreatiegebied net boven Amsterdam-Noord bij Landsmeer, is minimaal 2 jaar illegaal op vossen gejaagd.

Het Twiske liet in de nacht op de dieren jagen met behulp van licht-bakken.
Deze vorm van jacht is vergunning plichtig.
Het recreatiegebied vroeg deze netjes aan en kreeg hem ook, van de provincie.

Twiske beheer: ‘De vossen werden bejaagd op verzoek van natuurorganisaties in de omgeving, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ze sliepen overdag in Het Twiske en jaagden in de omliggende gebieden. Daarom is uiteindelijk een ontheffing aangevraagd.’

Maar vorige week kwam de Partij voor de Dieren (PvdD) erachter dat die ontheffing helemaal niet geldig is in Natura 2000-gebieden!
Europees Natura 2000 ‘be-labelde’ natuur is beschermde natuur waartoe ook Het Twiske behoort. Illegale jacht dus, met welbevinden van de provincie!!

Advertenties