Gettovorming in Nederland en dichtgespijkerde ramen

Getto-vorming in Nederland verwacht: overal dichtgespijkerde ramen, (Landsmeer ook ?)
junks, dealers en afval. Het SCP acht het voor 2020 waarschijnlijkheid dat heuse
getto’s te vinden zijn in de Nederlandse grote steden; 61 procent van de bevolking
verwacht dat er in 2020 in de grotere steden getto-wijken zijn waar veel mensen niet
durven te komen. Eenderde van de bevolking denkt zich over 5 jaar niet meer
veilig te voelen in zijn of haar eigen wijk.

Bron :  www.journalism.fcj.hvu.nl/index.php?id=2273
en  www.scp.nl/publicaties/boeken/9037701590.shtml

Advertenties