Landsmeerder politici denken ruzie ‘af te kunnen kopen’.

Raad Landsmeer formuleert opdracht voor onderzoek functioneren college

Op maandag 7 mei jl. heeft de gemeenteraad van Landsmeer ingestemd met externe ondersteuning, advisering en onderzoek om de werkverhouding binnen het college van b&w te normaliseren.
(Men gaat dus geld uitgeven in een poging 3 ‘volwassen politici’ samen te laten werken..)
Tevens heeft de Raad de opdrachtformulering voor het onderzoek naar het functioneren van het college vastgesteld. Commissaris der Koningin J. Remkes heeft de heren Chr. Leeuwe, voormalig burgemeester van Lelystad, en H. Oppenhuis de Jong, voormalig provinciesecretaris van Noord-Holland, bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Ondersteuning en advisering lopen door tot uiterlijk 1 september 2012.

Neutrale informatie
De Raad stemt in met externe ondersteuning, advisering en onderzoek om zo zeker te stellen dat de Raad op basis van neutrale informatie een mening kan vormen over de bestuurscrisis. Indien noodzakelijk kan de Raad gegrond keuzes maken over eventuele vervolgstappen. Op dit moment staat voor de Raad niet vast of de moeizame personele samenwerking in het College de bestuurbaarheid van de gemeente in het algemeen en de bestuurlijke slagkracht in het bijzonder, heeft aangetast. De heren Leeuwe en Oppenhuis de Jong berichten de Commissaris en de Raad voor 1 juli aanstaande of zij voldoende vruchtbare grond zien voor uitvoering van de taken van het College. De onderzoekers leggen hun eindrapportage uiterlijk 1 september voor aan de Raad en de Commissaris der Koningin.

Aanleiding
De aanleiding voor het inschakelen van externe ondersteuning is een moeizame samenwerking in het College. Op donderdag 19 april 2012 heeft de gemeenteraad hierover overleg gevoerd met de heer Remkes. In dat overleg is besloten om externe ondersteuning & advisering voor het College te realiseren met als doel de verhoudingen binnen het College te normaliseren.

De complete tekst van de opdrachtformulering kunt u hier downloaden of in te zien op het gemeentehuis van Landsmeer tijdens de openingsuren.

Advertenties