Juridische stappen tegen nieuwe haven exploitanten

De exploitanten van Paviljoen het Twiske, waar men terecht kan voor drankjes, ijs, warm eten tot trouwen aan toe, dreigen met juridische stappen tegen de nieuwe exploitant van haven De Roemer en Recreatieschap ‘t Twiske als het schapbestuur een horecavoorziening op de haven toestaat. Volgens de gebroeders is een dergelijke ontwikkeling in strijd met eerdere afspraken.
Een en ander valt te lezen in een stand van zaken die wethouder Lex Buskens naar de raad heeft gestuurd.
De paviljoen eigenaren beroepen zich op het jaren geleden vastgestelde Plan van Eisen voor de ontwikkeling van haven De Roemer.
Daarin staat dat een op de haven te ontwikkelen horecafunctie niet concurrerend mag zijn voor het Paviljoen. Het mag wel, maar moet gericht zijn op de gebruikers van de haven en omgeving.

De nieuwe ondernemers van De Roemer, A la Carte Cruises uit Amsterdam, gaan vanaf 15 april 2012 naast de jachthaven en botenverhuur ook maritieme arrangementen aanbieden. In het erfpachtcontract is als bepaling opgenomen dat ‘horeca is toegestaan op de haven, maar dat deze ondergeschikt is aan de jachthavenfunctie”.
Provinciebestuurder Jaap Bond wil de kwestie met de gebroeders Bruinsma bespreken om juridische procedures te voorkomen.
De provincie zal in het gesprek verder het belang van samenwerking benadrukken met als doel dat Het Twiske meer bezoekers gaat trekken.

De vereiste omgevingsvergunning is verstrekt en ligt ter inzage.

gallerie-schilderijen-landsmeer

Cartweet de nieuwe manier van autos zoeken

Advertenties