Enorme groei aantal snorfietsen, Landsmeer op nr. 2 !!!

Enorme groei aantal snorfietsen
Het aantal snorfietsen – veelal scooters – is in Amsterdam de afgelopen jaren bijna drie keer zo snel gestegen als in de rest van Nederland. Bijna zesduizend mensen hebben een petitie tegen scooteroverlast getekend, maar als het aan wethouder Wiebes ligt blijven de snorfietsen toegestaan op de meeste fietspaden. Aanstaande donderdag spreekt de gemeenteraad over een voorstel van GroenLinks om de scooteroverlast aan te pakken.

Samen met Landsmeer, Laren en Bloemendaal hoort Amsterdam tot de steden waar het aantal snorfietsen het hardst is gestegen. Tegelijk is er een forse toename van het aantal ernstige verkeersslachtoffers onder scooterrijders. Eén van de belangrijkste oorzaken is volgens de gemeente dat scooterrijders te hard rijden. Uit een onderzoek van de Fietsersbond bleek dat 94% van de scooters op Amsterdamse fietspaden te hard rijdt.

Veel fietsers vinden daarom dat scooters niet op het fietspad thuishoren. Wethouder Wiebes vindt het gevaarlijke rijgedrag van scooters echter een reden om ze juist wel op het fietspad te houden, want anders ‘wordt hinder voor fietsers ingeruild voor een nog groter risico voor snorfietsers (…) terwijl het ongevalrisico voor de brom- en snorfiets nu al zeer hoog is’.

Advertenties