Het Twiske gaat de komende tijd weer op vossenjacht.

Recreatieschap Het Twiske gaat de komende tijd weer op vossenjacht.
Het recreatieschap wil, net als vorig jaar, door actief vossenbeheer de overlast voor de omgeving beteugelen.
De vossen in het Twiske vormen niet alleen een bedreiging voor kippen en schapen, maar ook voor weidevogels en roerdompen.
Van de laatste soort zijn nog maar enkele broedparen in de Zaanstreek.