Landsmeerder van het jaar 2011: Ivonne Bording!

De Landsmeerder v/h jaar  (aldus de LoL) is Ivonne Bording
Een jury stelde een lijst van 10 mensen op uit 30 aangedragen namen.
Nr 2 is Cees Bakker en derde Klaas Schaap.

Advertenties