Landsmeer geeft omgevingsvergunning generatiewonen Het Luijendijkje

(Staatscourant 2011) Mededeling ex artikel 6.14 Generatiewonen,
Het Luijendijkje 1 Landsmeer Burgemeester en Wethouders van Landsmeer maken bekend dat zij op 23 november 2011, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 ° van de Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend voor het mogelijk maken van generatiewonen op het perceel Het Luijendijkje 1 te Landsmeer (aanvraagnr. OV2010016).

Echter, wat is dat, generatiewonen…?

Advertenties