werkzaamheden lisstraat fuutstraat en de 2 bruggen

2011 De werkzaamheden aan de bovengrondse inrichting voor de Lisstraat tussen de brug over de Gortersloot en de brug over de Laansloot en de Fuutstraat tussen het kruispunt met de Tormentilstraat en de Lisstraat staan gepland in de eerste helft van 2012.
Na de gebruikelijke termijn van ter inzagelegging heeft er op dinsdag 4 oktober 2011 een inloopbijeenkomst plaatsgevonden voor bewoners.

Advertenties