Agenda raad- en commissies oktober 2011

Commissie Grondgebied dinsdag 11 oktober 2011
Commissie Samenleving woensdag 12 oktober 2011
Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken donderdag 13 oktober 2011 Raad dinsdag 25 oktober

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Spreekrechtburger tijdens commissievergaderingen
Als burger of vertegenwoordiger van een bedrijf of maatschappelijke instelling kunt u inspreken bij de commissies die maandelijks het voorbereidende werk doen voor de behandeling van onderwerpen in de gemeenteraadsvergadering.
Dit betekent dat u tijdens een van deze commissievergaderingen het woord kunt voeren over een agendapunt.
De voorzitter geeft op de avond aan wanneer u het woord kunt voeren. U meldt uw komst voor de aanvang van de vergadering aan de griffier, de heer R. Band, telefoon 020-4877145, griffier@landsmeer.nl.
Geef dan a.u.b. ook uw naam, adres en het agendapunt waarover u het woord wil voeren door

Advertenties