Bootjes weer het water in voor 1 mei 2011

Bootjes weer het water in

De wintertijd is voorbij en
binnenkort gaan wij het gras weer maaien. Wij vragen u daarom iedereen die een
bootje op de kant heeft liggen, deze te water te laten. Vanaf mei controleert de
gemeente of alle bootjes in het water liggen.

Wilt u daarom alle vaartuigen voor eind april van de openbare wal
verwijderen en in het water leggen. De bevestiging van uw vaartuig aan de wal
dient zo dicht mogelijk bij het water en goed zichtbaar te worden geplaatst. Dit
om te voorkomen dat er schade wordt aangericht aan uw en ons materiaal. Wij
verzoeken u om de vaartuigen, die niet meer geschikt zijn om mee te varen,
geheel te verwijderen uit het water en/of van de wal.

Advertenties