30 Landsmeerse sociale woningen toegewezen aan Amsterdammers

30 Landsmeerse sociale woningen toegewezen aan Amsterdammers

Gemeente Landsmeer – In een artikel werden cijfers genoemd die betrekking hadden op de woningtoewijzing in Landsmeer.
WOV stelt dat er “in september 2010 al dertig woningen aan  Amsterdammers waren toegewezen en niet aan Landsmeerders”.
Deze cijfers zijn onjuist. In 2010 zijn in totaal driendertig sociale huurwoningen toegewezen.
Deze woningen zijn allemaal toegewezen aan mensen die op de Landsmeerse woningzoekendenlijst waren ingeschreven.

Advertenties