Landsmeerse KENNISGEVINGEN, VASTSTELLINGEN en BESTEMMINGSPLANNEN

KENNISGEVINGEN. VASTSTELLINGEN en BESTEMMINGSPLANEN
Wed 09 Feb 2011

KENNISGEVING VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “DE HOEKSTEEN”;
LANDSMEER (NR. 2185) [11]

Officile Bekendmakingen, 2011-02-08 09:15:00

(Staatscourant 2011) Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “De
Hoeksteen” Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Landsmeer maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de Gemeenteraad van Landsmeer bij besluit van 25 januari
2011 het bestemmingsplan “De Hoeksteen” (IDN-nummer:
NL.IMRO.0415BP0710002002-0401) heeft vastgesteld.

KENNISGEVING VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “DE BANSCHEIDING”;
LANDSMEER (NR. 2184) [12]

Officile Bekendmakingen, 2011-02-08 09:15:00

(Staatscourant 2011) Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “De
Banscheiding” Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Landsmeer maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de Gemeenteraad van Landsmeer bij besluit van 25
januari 2011 het bestemmingsplan “De Banscheiding” (IDN-nummer:
NL.IMRO.0415.BP0610004003-0401) heeft vastgesteld. Het
bestemmingsplan heeft betrekking op de Banscheiding in het Ilperveld.

KENNISGEVING VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “ZUIDEINDE 12″12A”;
LANDSMEER (NR. 2181) [13]

Officile Bekendmakingen, 2011-02-08 09:15:00

(Staatscourant 2011) Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan
“Zuideinde 12″12a” Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Landsmeer maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad van Landsmeer bij besluit van 25
januari 2011 het bestemmingsplan “Zuideinde 12″12a (IDN-nummer:
NL.IMRO.0415.BP0710003002-0401)” heeft vastgesteld. Het
bestemmingsplan maakt 12 wooneenheden en een bedrijfs-/kantoorruimte
mogelijk.

Advertenties