Scholen te dicht op verkeersuitstoot

    "Veel scholen te dicht bij de weg" 

 ********************************
 ` Meer dan 60.000 kinderen gaan naar  
 een school die te dicht bij een snelweg
 of provinciale weg staat.Ze lopen het 
 risico ziek te worden van fijnstof uit
 uitlaatgassen.                        
                                       
 Het Astmafonds pleit er daarom vandaag
 in een petitie aan de Tweede Kamer voor
 om in de wet een minimale afstand op te
 nemen van 300 meter tussen een school 
 en een snelweg en 50 meter tussen een 
 school en een provinciale weg.        
                                       
 Gemeenten wordt al langer geadviseerd 
 om die grenzen te hanteren,maar ze    
 kunnen dat negeren.Volgens het fonds  
 staan bijna 350 scholen te dicht bij de
 snelweg of provinciale weg.
********************************

De redactie vraagt zich af of dit ook op gaat voor de Montessori school en de de Fuik.
Beide scholen kennen een doorlopende lange vervoer stoet die langs komt per dag.
Met daaronder veel grote diesels, werkwagens, trucks, tractoren e.d. ook de ouders staan vaak an masse 3 maal daags te ronken voor de scholen.

Advertenties