Fietspad tussen Purmerbos en Twiske in gebruik, mede door Landsmeer.

Fietspad tussen Purmerbos en Twiske in gebruik
REGIO – Het nieuw aangelegde fietspad in Groengebied Purmerland kan vanaf woensdag 22 december gebruikt worden. De komende maanden zullen er aan het fietspad nog wel werkzaamheden plaats vinden. Bij gladheid wordt het fietspad níet gestrooid. Het fietspad verbindt het bestaande fietspad vanuit de woonwijk Purmerend-Weidevenne met het Wormerpad. Het nieuwe fietspad vormt de verbinding tussen de recreatiegebieden het Purmerbos en Het Twiske en tussen de tussen de stedelijke gebieden Purmerend en Zaanstad.
Naast het fietspad ligt ook al een ruiterpad. Dit ruiterpad kan nu nog niet worden gebruikt, vanwege de zachte berm. Dit is met waarschuwingsborden aangegeven. Zodra de bermen begroeid zijn kan het ruiterpad in het voorjaar van 2011 ook in gebruik genomen worden.
Met de realisatie van dit fietspad is ook het vierde en laatste deelgebied van het Groengebied Purmerland gereed. Op vrijdag 20 mei 2011 wordt het totale Groengebied Purmerland feestelijk geopend.

Groengebied Purmerland

Groengebied Purmerland is een uniek recreatiegebied midden in het veenweidelandschap. Bewoners van Purmerend, Purmerland en Landsmeer weten het recreatiegebied inmiddels goed te vinden. Voor een dagelijkse wandeling, maar vooral ook als speelplek voor kinderen. Daarnaast maken enkele scholen gebruik van de schooltuinen die in het gebied zijn aangelegd.

Deelnemende partijen

Het ontwerp van het Groengebied Purmerland is opgesteld door Kees Hund en Piet van Kranenburg in opdracht van Landschap Waterland en uitgewerkt door Grontmij. Naast Landschap Waterland, de gemeenten Purmerend en Landsmeer zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland deelnemende partijen. Deze partijen beheren het Groengebied Purmerland.
De aanleg van Groengebied Purmerland is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Noord-Holland, de gemeente Purmerend en van de Stadsregio Amsterdam.