Vraag nu vast een stadspas aan voor 2011

Vraag nu een stadspas aan voor 2011

De stadspas bestaat uit een gids met waardevolle informatie en tips over Amsterdam en omgeving en een pasje. Op vertoon van de stadspas kunt gratis of met korting toegang krijgen tot diverse culturele, sportieve en educatieve attracties en activiteiten.  De stadspas wordt alleen op aanvraag verstrekt. Dit betekent dat u de stadspas ieder jaar opnieuw dient aan te vragen.

 Wie komt in aanmerking voor een stadspas?

Cliënten van de Gemeentelijke Sociale Dienst en hun partners en kinderen (tot 18 jaar)   

Alle 65+’ers, ongeacht hun inkomen 
 Cliënten van UWV met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en hun partner en kinderen (tot 18 jaar) 

Cliënten die in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen  

Nieuwkomers met een inburgeringcursus in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers en hun partner en kinderen (tot 18 jaar)  

Wajanggerechtigden (jonggehandicapten)
Wanneer u behoort tot de hierboven omschreven doelgroep en u wilt het gehele jaar gebruik kunnen maken van de stadspas, vraag deze dan aan vóór 5 oktober 2010 met het daarvoor bestemde formulier. U kunt dit formulier tijdens openstellinguren afhalen op het gemeentehuis te Landsmeer of downloaden.

Advertenties