Speelruimteplan Landsmeer 2010

Speelruimteplan Landsmeer 2010 

De gemeente Landsmeer heeft in 2006 een speelplan vastgesteld. Dit plan beschrijft alle locaties met speeltoestellen, de wensen van de gebruikers en omwonenden en biedt een financiële onderbouwing voor het beheer van de speelvoorzieningen.
De komende periode willen wij het speelplan actualiseren. Daarom horen wij graag van gebruiker(s) en omwonenden wat de wensen en ideeën zijn over de speelvoorzieningen.