Starterslening gestopt

Starterslening gestopt

Het is sinds mei 2010 niet meer mogelijk om een starterslening af te sluiten voor inwoners van de gemeente Landsmeer. Deze kans voor starters was zo populair dat het budget op is, waardoor de gemeente tot haar grote spijt de starterslening niet kan voortzetten. Op deze wijze heeft de gemeente Landsmeer verschillende Landsmeerders geholpen bij de aankoop van hun eerste woning

De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden om eind 2010 verder te gaan met startersleningen maar dan in een aangepaste vorm. Zodra hier meer over bekend is wordt u daarover via de gemeenteberichten in het Kompas en http://www.landsmeer.nl geïnformeerd.

Veel aanvragen subsidie
Omdat de subsidiepot bij het Rijk leeg is, wordt de lening in de gemeente Landsmeer niet meer verstrekt. In februari van dit jaar was nog de schatting dat er bij het Rijk voldoende middelen waren tot oktober 2010. Door een verviervoudiging van het aantal aanvragen in de laatste maanden is de bodem van het speciale fonds bereikt. Deze plotselinge groei kwam door het wegvallen van de landelijke koopsubsidie.

De speciale lening was bedoeld voor inwoners van de gemeente Landsmeer die een eerste huis wilden kopen onder de NHG norm. De gemeente hielp zo samen met het Rijk bij het financieren van een deel van de hypotheek waardoor het gemakkelijker werd een eerste woning in deze gemeente te kopen. De starterslening kon sinds medio 2008 aangevraagd worden. Op deze wijze heeft de gemeente Landsmeer verschillende Landsmeerders geholpen bij de aankoop van hun eerste woning.

Advertenties