Veranderd hondenbeleid in het Twiske

Vanaf 1 januari mogen honden op een groter gebied in Het Twiske loslopen en mogen zij met hun baas zwemmen op de twee surfstranden.
Daarentegen geldt er bij de kinderspeelplaatsen en groenstranden een hondenverbod. Hiermee wordt voldaan aan de wens van hondenbezitters die een groter losloopgebied wilden en de wens van recreanten, met name fietsers, om de overlast van honden te beperken.
De hondenlosloopgebieden grenzen in de nieuwe situatie niet meer aan fietspaden en plekken waar veel recreanten passeren. Ook is de afstand tussen hondenlosloopgebieden en weiden waar vee graast vergroot.

Strikte handhaving
Om hondenbezitters aan de nieuwe situatie te laten wennen, delen de toezichthouders in eerste instantie waarschuwingen uit aan diegenen die zich niet aan de regels houden. Vervolgens zullen zij proces verbaal opmaken. In de informatiekasten in Het Twiske hangen binnenkort plattegronden waarop het hondenbeleid vanaf 1 januari duidelijk staat aangegeven. Toezichthouders zullen deze plattegrond uitdelen aan hondenbezitters en deze is ook te vinden op
www.hettwiske.nl.

Overlast
Strikte handhaving is nodig om de overlast te beperken. Deze overlast beperkt zich helaas niet tot recreanten. De afgelopen periode hebben loslopende honden vooral schade aangericht aan het vee in Het Twiske. Rond de feestdagen hebben honden een aantal schapen aangevallen en verwond. Afgelopen weekend was het raak bij de Hollandse Landgeiten. Om de dieren uit hun lijden te verlossen heeft de dierenarts drie schapen en een geit laten inslapen.

5 hondenlosloopgebieden zie kaartje / plattegrond:  http://tinyurl.com/hondenbeleid-pdf
De hondenlosloopgebieden zijn uitgebreid van vier naar vijf terreinen die via de diverse toegangswegen goed bereikbaar zijn. Het hondenlosloopgebied aan de noordoost kant van het recreatiegebied bij Den Ilp (P16), is nieuw. Het hondenlosloopgebied aan de Twiskeweg is verplaatst van de ringdijk naar het gebied tussen de Zuiderlaaik en de ringdijk waardoor het nu niet meer aan een fietspad grenst.

Hondenverbod kinderspeelplaatsen en groenstranden
Vanwege veiligheid en hygiëne geldt een hondenverbod op de kinderspeelplaatsen de Avonturenspeelplaats, de Speelsloot en De Blauwe Poort. Om dezelfde reden geldt dit verbod ook voor de druk bezochte stranden. Honden zijn verboden bij het kommetje bij de Klaas Dobbers Droogte, het Baaiegatstrand, het Vennegatstrand en het Doesstrand. De overige stranden: Kure-Janstrand, ‘t Schoorlstrand en het Wezenlandstrand zijn al verboden voor honden sinds 1985.

Zwemmen met honden op surfstranden
Om tegemoet te komen aan de wens van de hondenbezitters om met de hond te kunnen zwemmen, is dit toegestaan op de twee surfstranden: De Leers (P13,Oostzaan) en bij het Kure Janstrand (P18, Den Ilp). De surfstranden liggen direct aan diep water met een goede doorstroming waardoor de kans op bacteriologische verontreiniging minimaal is.
bron: 
http://tinyurl.com/honden-twiske