Werkzaamheden Kanaaldijk Landsmeer – Purmerland

Werkzaamheden Kanaaldijk Landsmeer – Purmerland

Sinds maandag 21 september wordt er gewerkt aan de Kanaalweg – Kanaaldijk in opdracht van de wegbeheerder, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De werkzaamheden vinden plaats langs de Kanaaldijk en de Kanaalweg aan de Oostzijde van het Noordhollandsch Kanaal in de gemeente Landsmeer van Kanaaldijk nr. 12 tot Kanaalweg 23A .

Wat gaat er gebeuren? 
– De asfaltverharding wordt geheel vervangen
– Aan de zuidzijde ( polderzijde ) worden 15 passeerstroken gemaakt
– Aan de noordzijde wordt een grastegel van 40 cm breedte in de berm aangebracht.
Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden op 1 december 2009 zijn afgerond. Vanwege de werkzaamheden is de Kanaaldijk-Kanaalweg tussen de van Beekstraat en de Purmerlandse Rijweg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Tijdens de werkzaamheden kunt u, afhankelijk van uw vraag terecht bij de volgende contactpersonen:
Namens de aannemer (voor dagelijkse gang van zaken van de uitvoering en afsluiting) De heer Jonker, telefoon: 06-5 3 5 9 9 0 8 5   . Namens het hoogheemraadschap de toezichthouder de heer B. Kortebein, telefoon: 06- 2 2 9 3 5 4 6 5 . 

Advertenties