Kamelenbrug pad, ook brommerpad?

padkamelenbrug

Handige plek voor dit verkeersbord, liggende in de struiken van het plantsoen.
Maar wat is het pad nu, tussen den ilp en de kamelenbrug, voetpad, fietspad? 

Advertenties