Ambtenaren: provincie kan weg

Ambtenaren: provincie kan weg

HAARLEM – Niet alleen het kabinet, maar ook ambtenaren zelf vinden dat de overheid af kan met aanzienlijk minder personeel. Er zijn teveel ministeries. Bovendien vindt 70 procent dat de provinciale bestuurslaag kan verdwijnen. Dat zeggen ambtenaren tegenover de website InOverheid.nl en de Commissie Innovatie Openbaar Bestuur (InAxis).

Het kabinet is op dit moment al bezig om 15.000 banen te schrappen. Daar keren de ambtenaren zich niet tegen. Tweederde van hen vindt dat vooral bij de ministeries veel valt te snoeien. Op gemeentelijk niveau bestaat er minder eenstemmigheid. 39 procent van de gemeenteambtenaren denkt dat de bureaucratie afneemt als meer gemeenten worden samengevoegd en een deel van het personeel het veld ruimt. Tegelijkertijd vindt een derde dat er juist meer medewerkers nodig zijn voor een betere dienstverlening.

Bijna driekwart van het overheidspersoneel is van mening dat ministeries op projectbasis moeten gaan werken om hun slagkracht te vergroten. Zo zouden er bijvoorbeeld ministeries voor duurzaamheid en nationale veiligheid moeten komen. Het aantal ministeries en het aantal medewerkers kan op deze manier fors worden teruggebracht.

Toch zal de overheid het ook met minder ambtenaren en ministeries blijven afleggen ten opzichte van het bedrijfsleven, denken de ondervraagde overheidsmedewerkers. Bijna driekwart denkt dat bedrijven ook in 2025 innovatiever zullen zijn dan hun eigen werkgever. Mogelijk verklaart dat ook waarom minder dan een kwart de ambitie uitspreekt om over zeventien jaar nog bij de overheid te werken.

Of de overheid met minder personeel ook echt beter af is, blijft de vraag. Drie van de vijf ambtenaren denkt dat hun werkgever in de toekomst meer freelancers en interimmers gaat inzetten en veel taken zal outsourcen. Mede door het geringe vertrouwen in de overheid en de vergrijzing zal het vinden van nieuwe krachten een heidens karwei gaan worden, voorspellen de geënquêteerden.

Advertenties