commotie bouwhoogten projecten landsmeer

Commotie Breekoever zit gemeente dwars

Landsmeer – 
De ontstane commotie over de bouwhoogte van de woningen in het project Breekoever is de gemeente Landsmeer een doorn in het oog.

Al sinds 2005 is er sprake van een bouwhoogte van twaalf meter. Daarop is gewezen tijdens een in dat jaar gehouden voorlichtingsbijeenkomst over de woningbouw. Er is toen gesproken over het aantal woningen, de verschillende typen, de maximale hoogtes van de woningen, de verkeersdrukte en de bodemsanering. Wethouder Cornelis Wals heeft toen gesproken over een bouwhoogte van twaalf meter in het programma van eisen. In december van dat jaar is in bestemmingsplan Het Lint vastgelegd dat de bouwhoogte twaalf meter mag zijn met een vrijstellingsmogelijkheid van tien procent. Dat leidt dus tot een bouwhoogte van maximaal 13,20 meter.

Vervolgens is er een overeenkomst met woningbouwvereniging Eigen Haard gesloten. En in oktober 2007 is het ontwerp-bouwplan gepresenteerd en heeft ook de politiek zich erover uitgesproken, waarna het plan is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Pas daarna bleek dat een aantal buurtbewoners bezwaren heeft tegen de bouwhoogte. Na overleg met hen heeft dat in beginsel geleid tot een bouwhoogte van twaalf meter, maar dat is nog niet definitief.
bron: NHD

Advertenties