mnogelijke samenwerking landsmeer oostzaan en wormerland

Mogelijke samenwerking Oostzaan, Landsmeer, Wormerland

De gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer (WOL) doen onderzoek naar een mogelijke samenwerking met behoud van zelfstandigheid van de drie gemeenten. Het doel van de samenwerking is het waarborgen van kwaliteit, dienstverlening en continuïteit nu en in de toekomst.

Tegelijkertijd vermindert samenwerking de kwetsbaarheid van de drie nu relatief kleine gemeentelijke organisaties. De samenwerkingsmogelijkheden worden de komende twee jaar verder uitgewerkt.

Intensiever samenwerken
De gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer hebben gelijksoortige kenmerken als type gemeente en hebben vergelijkbare opgaven. De drie gemeenten werken dan ook nu al met elkaar samen op een aantal terreinen.

Bij de intensivering van de samenwerking staan de uitgangspunten bestuurlijke zelfstandigheid, dienstverlening op lokaal niveau en het vaststellen van eigen beleids- en uitvoeringskaders centraal. Zo blijft de eigen identiteit van de drie gemeenten behouden en blijft de afstand tussen burger en bestuur klein.

Zaanstreek – Komende twee jaar gaan gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer kijken op welke punten ze kunnen samenwerken. ‘Dit leidt nadrukkelijk niet tot fusie.’

Advertenties